Tag Archives: รีสอร์ทลำพูน เชียงใหม่

พระธาตุอินทร์แขวน จ. ลำพูน Prathat In Lamphun

 

2. Prathat        1. Prathat

พระธาตุอินทร์แขวน  จ. ลำพูน

สถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดลำพูน ที่เพิ่งค้นพบใหม่เมื่อต้นปี 2557

ในอนาคตอันใก้ล สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่พุทธบูชาอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา และกำลังรอแรงศรัทธาจากศาสนิกชน
ช่วยกันทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Admin. Paan Yong Villa