Salak Yom Procession In Lamphun, the Only One in the World

สลากย้อม หนึ่งเดียว ลำพูน
สลากย้อม หนึ่งเดียว ลำพูน

ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” หรือ “ตานสลากย้อม” หนึ่งเดียวในโลก

ความเป็นมา

ประเพณีตานก๋วยสลาก หมายถึง ประเพณีถวายทานสลากภัต เป็นวิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง อันเป็นที่นิยมของชาวล้านนา และเป็นประเพณีสำคัญของชาวยองที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล

ก๋วย เป็นตระกร้าหรือชะลอมขนาดเล็กที่สานด้วยไม้ไผ่ เรียกว่า ก๋วยสลาก

ก๋วย
ก๋วย

ก๋วยสลาก แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สลากน้อย หรือก๋วยเล็ก ใช้อุทิศแด่ผู้ตาย หรือเป็นกุศลมากขึ้น

๒. สลากก๋วยใหญ่ หรือสลากโชค หรือเป็นสลากที่บรรจุในก๋วยใหญ่ใช้เป็นมหากุศลสำหรับบุคคลที่มีกำลังศรัทธา และมีเงินทองมาก ทำถวายเพื่อเป็นปัจจัยภายหน้า ให้มีบุญกุศลมากขึ้น

ก๋วยเล็ก
ก๋วยเล็ก

ประเพณีตานก๋วยสลากมีค่านิยม คือ

๑. ประชาชนว่างจากภารกิจการทำนา

๒. ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน

๓. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม

๔. ผลไม้มากและกำลังสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลี้ยง กล้วย อ้อยฯลฯ

๕. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจน เป็นสังฆทาน

๖. ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญจะมีโชคลาภ

๗. มีโอกาสหาเงินและวัสดุบำรุงวัด

สลากย้อมลำพูน
สลากย้อมลำพูน

จากใจผู้เขียน

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผู้เขียนได้ยินและได้สัมผัส “ประเพณีตานสลากย้อม” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สลากย้อม” ของพระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน และผู้เขียนเพิ่งทราบว่า สลากย้อมเจ้าภาพจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นและจะทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต

เมื่อก้าวเท้าเข้าไปถึงบริเวณงาน แม้จะเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วก็ตาม ความงดงามอลังการของสลากย้อมที่ผู้เขียนสัมผัสได้ ทำให้ยืนตะลึงอยู่ชั่วขณะ พร้อมพึมพัมเบาๆ กับตัวเองเบาๆ ว่า “งดงามจริงๆ เราไปอยู่ไหนมา”

เมื่อแรกเห็นผู้เขียนได้อธิษฐานด้วยจิตแห่งแรงศรัทธาที่มีอยู่ว่า ชีวิตที่เหลืออยู่ หากผู้เขียนยังพอมีบุญอยู่บ้าง ขออานุภาพแห่งบุญ ได้เปิดโอกาสให้ได้เป็นเจ้าภาพสลากย้อมแห่งจารีตประเพณีหนึ่งเดียวของพระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน แห่งนี้ เพื่อสะสมเสบียงบุญในกาลข้างหน้าด้วยเถิด

ในกาลครั้งนี้ ผู้เขียนสัมผัสได้ถึงความอบอวลของการอิ่มบุญ และอิ่มทานกันทั่วหน้า แม้อากาศจะร้อนมากในฤดูฝนเช่นนี้

หากผู้ใดยังไม่เคยได้มาสัมผัสประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวของประเทศไทยแห่งนี้

ผู้เขียนขอแนะนำว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน ขอเชิญชวนมาสัมผัสความอลังการของงานประเพณี

สลากย้อม ที่ไม่เหมือนใครที่ใดในโลก ได้ประมาณเดือนกันยายนหรือตรงกับวันไหว้พระจันทร์ของทุกปี

อย่าพลาดในการสะสมเสบียงบุญและเติมเต็มสิ่งดีๆ ในชีวิต…..ติดตามและเชิญชวนเยี่ยมชมประเพณีตานก๋วยสลากได้ปีหน้า 2559 ด้วยกันค่ะ

สะสมเสบียงบุญ
สะสมเสบียงบุญ