Apr 2014 180

Home : หน้าหลัก

Paan Yong Villa

                                                               It’s gorgeous.

 PoolView

ความเป็นมาของปานญองวิลล่า

“ปานญอง” เป็นภาษาเมียนมาร์ แปลว่า สีชมพู

ปานญองวิลล่า (Paan Yong Villa)  ตั้งอยู่ที่ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน
ซึ่งเป็นถิ่นพำนักของชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่เป็น “ชาวยอง”

ดังนั้น เพื่อให้เกียรติกับ “ชาวยอง” ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ และคนพื้นเมือง
ที่เป็นสถานที่ตั้งรีสอร์ท จึงขอนำชื่อชาวยอง มาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
ของรีสอร์ท  โดยสะกดพยัญชนะให้พ้องเสียงกับ “ปานญอง”
ซึ่งเป็นดอกไม้สีขมพู คือ “สีของดอกจามจุรี” หรือ “ต้นฉำฉา”
ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับเรา

ปานญองวิลล่า  ตั้งอยู่ที่บ้านสันทราย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสี่แยกป่าแดด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยห่างจากถนนสายหลักเชียงใหม่ – ลำปาง จากแยกป่าแดด ประมาณ 8 กิโลเมตร

บริเวณใก้ลเคียงปานญองวิลล่า มีสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ และมีบริการจักรยานฟรี เพื่อเที่ยวชมวิถีชุมชน

ปานญองวิลล่า  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 23 กิโลเมตร ห่างจากแม่ริม 37 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุด 21 กิโลเมตร และห่างจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่ใก้ลที่สุดประมาณ 15 กิโลเมตร

ปานญองวิลล่า ตั้งอยู่ไม่ไกลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ได้แก่ พระธาตุหริภุญชัย  เจ้าแม่จามเทวี และมีเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง เช่น  บ่อสร้าง สันกำแพง  พระธาตุดอยสุเทพ เวียงกุมกาม เป็นต้น

บริเวณทางเข้าด้านหน้ารีสอร์ทปานญองวิลล่า สามารถมองเห็นสถานที่ตั้งพระธาตุดอยสุเทพ และ พระตำหนักภูภิงค์ราชนิเวชอีกด้วย

“พักปานญองที่เดียว เที่ยวสองจังหวัด (เชียงใหม่ และ ลำพูน)”

พักปานญองที่เดียว เที่ยวได้ 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และ ลำพูน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>