All posts by admin

Salak Yom Procession In Lamphun, the Only One in the World

สลากย้อม หนึ่งเดียว ลำพูน
สลากย้อม หนึ่งเดียว ลำพูน

ประเพณี “ตานก๋วยสลาก” หรือ “ตานสลากย้อม” หนึ่งเดียวในโลก

ความเป็นมา

ประเพณีตานก๋วยสลาก หมายถึง ประเพณีถวายทานสลากภัต เป็นวิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง อันเป็นที่นิยมของชาวล้านนา และเป็นประเพณีสำคัญของชาวยองที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล

ก๋วย เป็นตระกร้าหรือชะลอมขนาดเล็กที่สานด้วยไม้ไผ่ เรียกว่า ก๋วยสลาก

ก๋วย
ก๋วย

ก๋วยสลาก แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สลากน้อย หรือก๋วยเล็ก ใช้อุทิศแด่ผู้ตาย หรือเป็นกุศลมากขึ้น

๒. สลากก๋วยใหญ่ หรือสลากโชค หรือเป็นสลากที่บรรจุในก๋วยใหญ่ใช้เป็นมหากุศลสำหรับบุคคลที่มีกำลังศรัทธา และมีเงินทองมาก ทำถวายเพื่อเป็นปัจจัยภายหน้า ให้มีบุญกุศลมากขึ้น

ก๋วยเล็ก
ก๋วยเล็ก

ประเพณีตานก๋วยสลากมีค่านิยม คือ

๑. ประชาชนว่างจากภารกิจการทำนา

๒. ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน

๓. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม

๔. ผลไม้มากและกำลังสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลี้ยง กล้วย อ้อยฯลฯ

๕. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจน เป็นสังฆทาน

๖. ถือว่ามีอานิสงส์แรง คนทำบุญจะมีโชคลาภ

๗. มีโอกาสหาเงินและวัสดุบำรุงวัด

สลากย้อมลำพูน
สลากย้อมลำพูน

จากใจผู้เขียน

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผู้เขียนได้ยินและได้สัมผัส “ประเพณีตานสลากย้อม” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สลากย้อม” ของพระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน และผู้เขียนเพิ่งทราบว่า สลากย้อมเจ้าภาพจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นและจะทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต

เมื่อก้าวเท้าเข้าไปถึงบริเวณงาน แม้จะเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วก็ตาม ความงดงามอลังการของสลากย้อมที่ผู้เขียนสัมผัสได้ ทำให้ยืนตะลึงอยู่ชั่วขณะ พร้อมพึมพัมเบาๆ กับตัวเองเบาๆ ว่า “งดงามจริงๆ เราไปอยู่ไหนมา”

เมื่อแรกเห็นผู้เขียนได้อธิษฐานด้วยจิตแห่งแรงศรัทธาที่มีอยู่ว่า ชีวิตที่เหลืออยู่ หากผู้เขียนยังพอมีบุญอยู่บ้าง ขออานุภาพแห่งบุญ ได้เปิดโอกาสให้ได้เป็นเจ้าภาพสลากย้อมแห่งจารีตประเพณีหนึ่งเดียวของพระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน แห่งนี้ เพื่อสะสมเสบียงบุญในกาลข้างหน้าด้วยเถิด

ในกาลครั้งนี้ ผู้เขียนสัมผัสได้ถึงความอบอวลของการอิ่มบุญ และอิ่มทานกันทั่วหน้า แม้อากาศจะร้อนมากในฤดูฝนเช่นนี้

หากผู้ใดยังไม่เคยได้มาสัมผัสประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวของประเทศไทยแห่งนี้

ผู้เขียนขอแนะนำว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน ขอเชิญชวนมาสัมผัสความอลังการของงานประเพณี

สลากย้อม ที่ไม่เหมือนใครที่ใดในโลก ได้ประมาณเดือนกันยายนหรือตรงกับวันไหว้พระจันทร์ของทุกปี

อย่าพลาดในการสะสมเสบียงบุญและเติมเต็มสิ่งดีๆ ในชีวิต…..ติดตามและเชิญชวนเยี่ยมชมประเพณีตานก๋วยสลากได้ปีหน้า 2559 ด้วยกันค่ะ

สะสมเสบียงบุญ
สะสมเสบียงบุญ

The Purposed World Heritage in Chiang Mai, Thailand.

Jang Hua Rin
The Purposed  Chiangmai World Heritage

เรามาช่วยกันลุ้นให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งมรดกโลกกันค่ะ ……..

การเสนอขึ้นบัญชีมรดกโลกของเชียงใหม่ เป็นการเสนอแบบกระจายจุด

ซึ่งมีทั้งหมด 6 จุด ดังนี้

1. อุทยานดอยสุเทพ – ปุย เวียงเจ็ดลิน คลองแม่ข่า และแม่น้ำปิง

2. กำแพงเมือง คูเมือง ประตูเมือง และแจ่งทั้งสี่

3. กำแพงดิน

4. โบราณสถานในกำแพงเมือง

5.1 โบราณสถานนอกกำแพงเมือง เช่น วัดเจ็ดยอด
5.2 เวียงกุมกาม

6. อนุสรณ์สถานร่วมสมัยในช่วงที่อังกฤษเข้ามาค้าขาย ซึ่งจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น โบสถ์ในโรงเรียนปรินซ์รอแยล โรงเรียนเรยีนา และวัดเกตุ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล : การบรรยายของ อ. สายกลาง จินดาสุ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่

Stone Inscription no. 1 Memory of the world

ศิลาจารึก Stone Inscription
ศิลาจารึก
Stone Inscription 

***ขอบคุณภาพจาก Google****

สืบเนื่องจากวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

ขอนำเสนอข้อมูล เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลความภาคภูมิใจของภาษาไทย

ศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ( Memory of the world )

ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2546

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้
1. ความเป็นของแท้ ( Authenticity )
2. มีความโดดเด่นและไม่อาจทดแทนได้ ( Unique and Irriplaceable )
3. มีความสำคัญในระดับโลกเรื่อง เวลาและอายุ ( Time ) สถานที่ ( Place ) บุคคล ( People ) เนื้อหาสาระแนวคิด ( Subject and Theme ) และรูปแบบวิธีเขียน ( Form and Style )
4. อื่นๆได้แก่ ความหายาก ( Rarity ) ความบริบูรณ์ ( Integrity) ความเสี่ยง ( Threat ) และโครงการบริหารการจัดการ ( Management plan )
ศิลาจารึกของไทยเราน่าจะเข้าในหลายๆหลักเกณฑ์ จึงถูกคัดเลือกขึ้นทะเบียน น่าภูมิใจแท้…

Local Lifestyle Baan Thi , Lamphun

BaanThi Lifestyle
BaanThi Lifestyle

ท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านธิ จังหวัดลำพูน

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นเขตแดนรอยต่อระหว่าง อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนบริเวณใก้ลเคียงปานญองวิลล่า มีวิถีชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม

ที่รอแขกผู้มาเยี่ยมเยือน เพื่อสืบทอดวิถีชุมชนให้อยู่เคียงคู่ท้องถิ่น ได้แก่

1. โรงทอผ้าฝ้ายทอมือชุมชน

8.HandMadeผ้าฝ้ายทอมือแห่งล้านน้า1.HandMade

คุณยาย รับสั่งทำผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือราคาไม่แพงค่ะ อุดหนุนคุณยายคนละผืนสองผืน เพื่อต่อลมหายใจแห่งผ้าฝ้ายทอมือล้านนากันค่ะ

2. โรงทำขนมเส้น หรือขนมจีน

11.KanhomJeen12.KanhomJeen 13.KanhomJeen

3. บ้านทำข้าวแคบ อาหารพื้นเมือง

5.CriapyCrape 4.CrispyCrape 3.CrispyCrape

สำหรับคนเมืองแล้ว ยามหน้าหนาว ข้าวแค่บเป็นอาหารอิงไออุ่นของกองฟืนให้หายหนาว

4. บ้านทำน้ำทุ่ง หรือ น้ำถุ้ง

9.NamTung 14.NamTung 10.NamTung 15.NamTung 2.NamTung

น้ำทุ่ง เป็นอุปกรณ์ภูมิปัญญาของคนโบราณในการตักน้ำขึ้นมาใช้ ซึ่งหาดูวิธีการทำได้ยากในปัจจุบัน

5. โรงอบลำไยอบแห้ง

6.DrayLongan

อำเภอบ้านธิ เป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย แทบทุกบ้านต้องมีลำไยปลูกไว้ในบริเวณบ้าน การแปรรูปลำไยสดซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน ลำไยแห้งจึงเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าการส่งออกในปัจจุบัน

ร่วมกันรนณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนบ้านธิ ลำพูน เพื่อให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

——————————————-

หมายเหตุ : ปานญองวิลล่าให้บริการที่พั กเพื่อท่องเที่ยวขี่จักรยานชมวิถีชุมชน อ. บ้านธิ ลำพูน

Pictures are Copyright Reserve by Paan Yong Villa

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

    Oil Tea1

 

 

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกชาน้ำมันจากประเทศจีนและพืชน้ำมันอื่นๆ และได้พระราชทานพระราชานุมัติแต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ของมูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมัน ซึ่งโรงงานนี้จะผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง อื่นๆ เช่น เครื่องสำอางค์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีส่วนผลิตผลิตภัณฑ์จากกากวัตถุดิบที่เหลือ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชนั้นๆ
นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังมีพระราชดำริให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถเข้าชมได้ทุกจุดของการดำเนินงาน สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งปี มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สะอาด และคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ รวมถึงมีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และมีสีสัน ในขณะที่บริเวณด้านนอกได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนพักผ่อนสาธารณะ ซึ่งเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวที่สวยงาม และเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชน้ำมัน

 

Princess Prathep

การดำเนินงานตามพระราชดำริ

Flower Oil Tea
การดำเนินงานปลูกชาน้ำมัน
       ปี พ.ศ.2551 ดำเนินการดูแลต้นชาในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้ลงปลูกไว้แล้วตั้งแต่ปี 2549 และมีการปลูกซ่อมต้นชาที่เกิดโรค ไม่เจริญเติบโต และมีศัตรูพืชรบกวน ในพื้นที่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
       ที่ พื้นที่ปลูก ขนาดพื้นที่ (ไร่) จำนวน (ต้น)
       1 พื้นที่บริเวณเนินปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1,407 374,352
       2 พื้นที่ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง 233 39,430
       3 พื้นที่บริเวณแม้หม้อ ปูนะ จะตี จังหวัดเชียงราย 2,010 534,660
       4 พื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 9 1,602
       5 พื้นที่แปลงชาน้ำมัน บ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 15 2,200
       6 พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 8 2,046
       7 พื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 1 88     รวมทั้งสิ้น 3,683 954,378
       8. ศึกษาวิจัยประโยชน์อื่นๆ ของต้นชาน้ำมัน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
  1. ผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับบริโภคจากเมล็ดชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ เช่น มะรุม งา ทานตะวัน ฟักทอง ผักน้ำมัน และดอกคำฝอย
  2. ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่สกัดจากพืชน้ำมันต่างๆ
  3. รวบรวม ศึกษา และทดสอบประโยชน์สูงสุดของพืชน้ำมันต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันได้
  4. ให้ความรู้เรื่องพืชน้ำมัน คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตน้ำมัน
           13. จัดสรรพื้นที่โดยรอบศูนย์วิจัยฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยว
 

พื้นที่ปลูกชาน้ำมัน

 Oil Seed1
มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการศึกษาและ พัฒนาการปลูกต้นชาน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2548 โดยนำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทดลอง ปลูกในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 500 เมตร แถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวม 7 แห่ง เช่น บริเวณพื้นที่โครงการดอยตุง พื้นที่บ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ จังหวัดเชียงราย

       ต้นชาน้ำมัน

 Oil Tea
        ต้นชาน้ำมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Camellia Oleifera Abel, Theaceae เป็นพืชในสกุล Camellia เช่นเดียวกับชาที่ใช้ในชงดื่ม (Camellia Sinensis) แต่เป็นคนละสายพันธุ์กัน ต้นชาน้ำมันนี้มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า Oil-seed Camellia, Tea Oil Camellia, หรือ Lushan Snow Camellia เป็นไม้เศรษฐกิจซึ่งพบแพร่หลายทางตอนใต้ของประเทศจีน ผลชาสีเขียวมีลักษณะกลม ขนาดเท่าลูกมะนาว เมื่อผลแก่เปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งแตกออก ภายในเปลือกจะเต็มไปด้วยเมล็ดชาสีน้ำตาลเข้มถึงดำ

 คุณสมบัติของน้ำมันเมล็ดชา

Oil Seed
น้ำมันเมล็ดชาเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปีมาแล้ว มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็น น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก เนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอก และไม่มีกรดไขมันทรานส์ ซี่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้ำมันชายังมีกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่ดีต่อร่างกายต่ำ ในขณะที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวหรือกรดโอเลอิก (กรดโอเมก้า 9) สูงถึงประมาณ 87-81% กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (กรดโอเมก้า 6) ประมาณ 13-28% และ กรดแอลฟาไลโนเลอิก (กรดโอเมก้า 3) ประมาณ 1-3% กรดไขมันไม่อิ่มตัวเหล่านี้สามารถช่วยลดระดับ LDL (คลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี) และเพิ่มระดับ HDL (คลอเรสเตอรอลชนิดดี) ในร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอัมพาต โรคความดัน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจได้ จึงดีต่อสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
        นอกจากน้ำมันชาจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงอย่างวิตามินอี และสารคาเทชิน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้น น้ำมันชายังมีจุดเดือดเป็นควันสูงถึง 252 องศาเซลเซียส (486 ฟาเรนไฮต์) ทำให้สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทอดหรือการผัดในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก หรือเป็นส่วนผสมของน้ำสลัดหรือซอสหมักเนื้อสัตว์

    ประโยชน์อื่นๆ ของน้ำมันชา

       นอกจากจะใช้ในการบริโภคและประกอบอาหารแล้ว น้ำมันชายังสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางค์บำรุงเส้นผมและผิวพรรณต่างๆ เช่น ครีมและโลชั่นบำรุงผิว ครีมกันแดด สบู่ ยาสระผม หรือผสมกับน้ำมันหอมระเหย
จากการวิจัยน้ำมันจากเมล็ดชาเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอางพบว่า โลชั่นที่ผสมน้ำมันชา 5% และ 10% ช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่น รวมถึงลดความหยาบกร้านและริ้วรอยบนผิวของผิวอาสาสมัครได้ใน 8 สัปดาห์ รวมถึงได้รับการยอมรับจากอาสาสมัครในระดับที่น่าพอใจ โดยประสิทธิภาพที่ได้จะใกล้เคียงกับน้ำมันแร่
       กากเมล็ดชา (Tea seed meal) ที่ได้จากการหีบน้ำมันออกแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน (Tea seed cake) มีสารซาโปนินส์ประมาณ 11-18% เป็นส่วนประกอบ สารตัวนี้สามารถนำไปใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวและทำให้เกิดฟอง ใช้ในผลิตน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ รวมถึงน้ำยากำจัดศัตรูพืช หอยเชอรี่ในนาข้าว และปลาในบ่อกุ้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการนำเข้ากากเมล็ดชาจากประเทศจีน
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
ที่ตั้ง 888 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053 734140-2, 053 734440
โทรสาร : 053 734140-2 ต่อ 205

 ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล

หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง-โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

https://www.facebook.com/TeaOilCenter

Strawberry

สตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80

(Strawberry Pharachatan 80)

 

strawberry in Paan Yong Villa
strawberry in Paan Yong Villa

23

ปีนี้ 2558 ปานญองวิลล่า ได้ทดลองปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

ผลปรากฎว่า สามารถให้ผลผลิตได้ปลายปี 2558 คงมีผลผลิตไว้ให้ลูกค้าได้ชื่นชม

รอติดตามผลนะคะ

 

 

 

พระธาตุอินทร์แขวน จ. ลำพูน Prathat In Lamphun

 

2. Prathat        1. Prathat

พระธาตุอินทร์แขวน  จ. ลำพูน

สถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดลำพูน ที่เพิ่งค้นพบใหม่เมื่อต้นปี 2557

ในอนาคตอันใก้ล สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่พุทธบูชาอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา และกำลังรอแรงศรัทธาจากศาสนิกชน
ช่วยกันทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Admin. Paan Yong Villa

Happy New Year 2015

Happy New Year 2015

สวัสดีปีใหม่ 2558

NewYear

ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ 2558

ขอให้ทุกท่านประสบแด่ความสุข ความเจริญ ต ลอดปี และตลอดไป

ทีมงานปานญองวิลล่า

Wat

91PaLhong

“ปะหล่อง” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ดาราอัง ” Palhong or Daraung the Hiltribe in Chan State in Mynmar

91PaLhongPalhong2 Palhong3 Palhong4 Palhong6 Palhong8 Palhong9 Palhong10 phalhong

“ปะหล่องมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ดาราอัง”

เป็นชนกลุ่มน้อย ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในรัฐฉาน เมียนม่าร์ และ เป็นชาวเขาชุดล่าสุดที่อพยพ
มาอยู่เมืองไทย มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่ไม่เหมือนชาวเขาอื่นๆ

การแต่งกายของปะหล่อง จะต้องมีผ้าโพกผม เสื้อคลุม ผ้าถุงที่ลักษณะการนุ่งทั้งผืนมาจนถึงอก และ ต้องมีเข็มขัดเงินที่คาดเอว ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะ และ ต้องมีหวาย หนึ่งเส้น และ เชือกที่ลงรักสีดำอีกหนึ่งเส้น และ ผ้าขาวอีกหนึ่งผืนซึ่งใส่ไว้สำหรับเวลานั่งจะได้ไม่เจ็บเอว และ หน้าอกจากหวายและเงินที่คาดเอว

การแต่งกายเต็มยศแบบนี้ จะใส่เฉพาะเมื่อมีงานสำคัญเท่านั้น ดังนั้นวันที่เราไป ถือว่าได้รับเกียรติจากปะหล่องซึ่งมากันทั้งหมู่บ้าน และ แต่งกายเต็มยศจำนวนมาก

 

©PaanYong Villa

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

king1kingking3

ปานญองวิลล่า ขออนุญาตนำบทประพันธ์ของ คุณอริศรา พร้อมเทพ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย

” ขอเทพไท้ทั่วโลกหล้า
ปกปักรักษาพระมิ่งขวัญ
ทรงเกษมสดชื่นทุกคืนวัน
บุญญา”ญาณ”น้อมหนุนส่ง…ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

อริศรา พร้อมเทพ ผู้ประพันธ์ “