Daily Archives: Monday June 15th, 2015

Local Lifestyle Baan Thi , Lamphun

BaanThi Lifestyle
BaanThi Lifestyle

ท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านธิ จังหวัดลำพูน

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นเขตแดนรอยต่อระหว่าง อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนบริเวณใก้ลเคียงปานญองวิลล่า มีวิถีชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม

ที่รอแขกผู้มาเยี่ยมเยือน เพื่อสืบทอดวิถีชุมชนให้อยู่เคียงคู่ท้องถิ่น ได้แก่

1. โรงทอผ้าฝ้ายทอมือชุมชน

8.HandMadeผ้าฝ้ายทอมือแห่งล้านน้า1.HandMade

คุณยาย รับสั่งทำผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือราคาไม่แพงค่ะ อุดหนุนคุณยายคนละผืนสองผืน เพื่อต่อลมหายใจแห่งผ้าฝ้ายทอมือล้านนากันค่ะ

2. โรงทำขนมเส้น หรือขนมจีน

11.KanhomJeen12.KanhomJeen 13.KanhomJeen

3. บ้านทำข้าวแคบ อาหารพื้นเมือง

5.CriapyCrape 4.CrispyCrape 3.CrispyCrape

สำหรับคนเมืองแล้ว ยามหน้าหนาว ข้าวแค่บเป็นอาหารอิงไออุ่นของกองฟืนให้หายหนาว

4. บ้านทำน้ำทุ่ง หรือ น้ำถุ้ง

9.NamTung 14.NamTung 10.NamTung 15.NamTung 2.NamTung

น้ำทุ่ง เป็นอุปกรณ์ภูมิปัญญาของคนโบราณในการตักน้ำขึ้นมาใช้ ซึ่งหาดูวิธีการทำได้ยากในปัจจุบัน

5. โรงอบลำไยอบแห้ง

6.DrayLongan

อำเภอบ้านธิ เป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย แทบทุกบ้านต้องมีลำไยปลูกไว้ในบริเวณบ้าน การแปรรูปลำไยสดซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน ลำไยแห้งจึงเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าการส่งออกในปัจจุบัน

ร่วมกันรนณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนบ้านธิ ลำพูน เพื่อให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

——————————————-

หมายเหตุ : ปานญองวิลล่าให้บริการที่พั กเพื่อท่องเที่ยวขี่จักรยานชมวิถีชุมชน อ. บ้านธิ ลำพูน

Pictures are Copyright Reserve by Paan Yong Villa