พระธาตุอินทร์แขวน จ. ลำพูน Prathat In Lamphun

 

2. Prathat        1. Prathat

พระธาตุอินทร์แขวน  จ. ลำพูน

สถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดลำพูน ที่เพิ่งค้นพบใหม่เมื่อต้นปี 2557

ในอนาคตอันใก้ล สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่พุทธบูชาอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา และกำลังรอแรงศรัทธาจากศาสนิกชน
ช่วยกันทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Admin. Paan Yong Villa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>